Свинарник за угояване – с. Калейца , общ. Троян
 Капацитет- 1728 броя прасета за угояване при оптимални условия за хранене, торопочистване и микроклимат. РЗП – 1 706, 5 кв.м
    Фирма "Агропромпроект" ООД е основана през 1952г.
    Фирмата извършва всички дейности, свързани с инвестиции в областта на селското стопанство и хранително- вкусовата промишленост.


 Тържище и Пазар на производители– Сливен
 Обектът е предназначен за изкупуване на плодове и зеленчуци от производители, дълготрайно съхранение в хладилни помещения и...
за нас | проекти | новини | clients | контакти | екип