Млекозавод гр. Стара Загора – Преустройство и Модернизация
Завод за безалкохолни напитки гр. София
Месопреработвателно предприятие- с. Дълбок дол
Предприятие за преработка на птиче месо гр. София
Предприятие за замразени плодове и зеленчуци -Бойчиновци, Преустройство и Модернизация
Картофохранилище – с. Ковачевци , общ. Самоков
Цех за производство на млечни продукти, с. Гостилница
Млекопреработвателно предприятие – с. Опицвет
Млекопреработвателно предприятие гр. Севлиево, Разширение и Обновяване
Тържище за месо птици и риба към Зеленчукова борса “Булгарплод“ ЕАД
Тържище и Пазар на производители– Сливен
Търговско производствен корпус “Соларис “–гр. София
Предприятие за преработка на плодове и зеленчуци, с. Стряма общ. Раковски
Свинарник за угояване – с. Калейца , общ. Троян
за нас | проекти | новини | clients | контакти | екип