Тържище и Пазар на производители– Сливен

Обектът е предназначен за изкупуване на плодове и зеленчуци от производители, дълготрайно съхранение в хладилни помещения и търговия на едро. Застроена площ – 13868 кв.м. Пътища и площадки – 60595 кв.м. Озеленяване - 26827кв.м


още проекти

за нас | проекти | новини | clients | контакти | екип