Търговско производствен корпус “Соларис “–гр. София

Разширението и обновлението на съществуващите сгради дава възможност да достигане на продуктивност от 5т/ден, готови и полуготови меси продукти.


още проекти

за нас | проекти | новини | clients | контакти | екип