Свинарник за угояване – с. Калейца , общ. Троян

Капацитет- 1728 броя прасета за угояване при оптимални условия за хранене, торопочистване и микроклимат. РЗП – 1 706, 5 кв.м


още проекти

за нас | проекти | новини | clients | контакти | екип