Започва строителството на Млекопреработвателно предприятие гр.Севлиево по проекта на АГРОПРОМПРОЕКТ

Започва строителството на Млекопреработвателно предприятие гр.Севлиево по проекта на АГРОПРОМПРОЕКТ. Инвеститор: "Милкиекс" ООД- гр. Севлиево, Изпълнител: "Хоризонт Иванов" ЕООД - гр. Плевен, СН:"Ретем" ООД - гр. Габрово, РЗП: 3831,34 кв.м

за нас | проекти | новини | clients | контакти | екип